Nhân viên Kinh doanh

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu về kinh doanh
Xem tiếp

Nhân viên kinh doanh

Được tham các khóa đào tạo nội bộ, các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và % hoa hồng mức lương đến 15 triệu tùy theo khả năng.
Xem tiếp

Nhân viên kinh doanh

Được tham các khóa đào tạo nội bộ, các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và % hoa hồng mức lương đến 15 triệu tùy theo khả năng.
Xem tiếp

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG MINH NAM

Kết nối với chúng tôi: